Tafsir Ayat 5 dan 6 Surah Yaa Siin

Tafsir Ayat 5 Surah Yaa Siin Jika kata tanzil dibaca nasab sehingga menjadi tanziila, maka dinasabkan oleh fiil yang tidak disebutk...

Mengikuti Jejak Rasulullah Bukti Keimanan

“Katakanlah: “Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua, yaiyu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidaka...

Tafsir Surah Yaa Siin Ayat 1-4

Tafsir Surah Yaa Siin . Mengenai kata Yaa Siin terdapat lima pendapat. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kata Yaa Siin berasal dari kat...

Asbabul Nuzul dan Keutamaan Yaa Siin

Surat Yaa Siin terdiri-dari 83 ayat dan termasuk kelompok surat Makkiyah, kerena surat ini turun ketika Nabi Muhammad saw. berada di ...

Peranan Keluarga Dalam Penanggulangan Krisis Akhlak

Masih nyambung dengan artikel kita sebelumnya tentang sebab-sebab timbulnya krisis akhlak atau dekadensi moral, tidak sahih kiranya kalau...

SEBAB-SEBAB TIMBULNYA KRISIS AKHLAK

Sebab-sebab timbulnya krisis akhlak . Kehidupan dunia yang semakin modern, di mana segala akses yang menunjang kehidupan manusia mudah d...

3 Hal Yang Dapat Mendatangkan Karuia Allah

Sebagai seorang manusia yang memiliki begitu banyak kebutuhan dan hajat, tentu saja kita senantiasa berharap agar semuanya terpenuhi. Tidak...

KERUGIAN AKIBAT KEBENCIAN

Jalani hidup Anda dengan penuh kedamaian KERUGIAN AKIBAT KEBENCIAN . Baik sadar ataupun tidak tahu, kebencian merupakan sifat yang sang...

KEBENCIAN PENYEBAB KESENGSARAAN

Bila kebencian telah menguasai hati seseorang, maka ia akan menjadi sumber aneka penyakit hati dan perbuatan buruk lainnya. Hati akan amat...