Halaman

    Social Items

10 Malaikat Dan Tugasnya Yang Wajib Kita Imani

10 Nama Malaikat Allah  Dan Tugasnya Yang Wajib Kita Ketahui Serta Imani


Salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman (muslim) adalah menyakini para malaikat Allah sebagai yang terdapat dalam rukun iman, yakni percaya adanya para malaikat.

Dari sekian banyak malaikat yang ada, hanya ada 10 Malaikat yang wajib kita ketahui namanya dan imani.

Kesepuluh malaikat ini adalah malaikat yang berhubungan langsung dengan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Silahkan Anda baca juga: Pengertian Akidah Islam.

Nama-nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita ketahui dan imani itu, yakni:


1. Malaikat Jibril

Malaikat Jibril atau disebut juga Ruhul Qudus bertugas menyampaikan wahyu dari Allah swt. kepada para nabi dan Rasul. Dia juga bertugas meniupkan ruh pada setiap calon bayi dalam perut ibunya dan menemani Rasulullah saw. dalam perjalanan isra’ mi’raj.

Dan tugas utama Malaikat Jibril yang diberikan Allah kepada beliau adalah menyampaikan wahyu, sebagaimana disebutkan dalam dalil naqli berikut ini:

Artinya: “Tidak lain (Alquran itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), yang diajarkan oleh (Jibril) yang sangat kuat.” (QS. An-Najm: 4-5).

2. Malaikat Mikail

Mikail adalah malaikat yang bertugas membagikan rizki dari Allah swt. kepada semua makhluk, baik manusia, malaikat, jin, binatang, dan tumbuh-tumbuhan.

Rizki atau karunia dari Allah ini dapat berupa hujan, angin, tanaman, harta benda, kesehatan dan sebagainya.

3. Malaikat Israfil

Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pertanda datangnya hari kiamat. Pada tiupan sangkakala pertama maka Allah Yang Maha Hidup lagi Maha Kuasa mematikan semua makhluknya, termasuk seluruh malaikat dan menghancurkan alam semesta, karena tidak ada yang kekal kecuali hanya Allah Yang Maha Kekal.

Untuk tiupan sangkakala yang kedua dengan kehendak-Nya, Israfil dihidupkan untuk melaksanakan tugasnya lagi meniup sangkakala, maka pada tiupan yang kedua ini maka berbangkitlah semua makhluk untuk dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di dunia.

Lihatlah surat Yasin ayat 51 di bawah ini:

Artinya: “Dan ditiupkan sangkakala maka mereka tiba-tiba keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka”. (QS. Yasin : 51).

4. Malaikat Izrail

Malaikat ini merupakan momok yang sangat menakutkan bagi sebagian manusia. Malaikat Izrail adalah Malaikat Maut. Ia bertugas mencabut ruh pada diri makhluk ketika datang ajal mereka.

Perhatikan firman Allah swt. pada Q.S. Al-An’am ayat 61 berikut ini:

Artinya: “Dan Dialah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi di atas semua hamba-Nya dan utusan-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami. Dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya.” (Q.S. Al-An’am: 61).

5. Malaikat Raqib dan  6. Atid

Tugas dari kedua malaikat ini adalah mencatat semua amalan manusia selama hidup di atas dunia fana ini.
Setiap amalan baik yang dilakukan oleh manusia langsung dicatat oleh malaikat Raqib, sementara amalan buruk akan dicatat oleh malaikat Atid.

Kelak di hari kiamat catatan-catatan itulah yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia di hadapan Rabnya. Tiada satupun amal yang tidak dicatat oleh salah satu dari Raqib dan Atid, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Qaaf ayat 18 berikut:

Artinya: “Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Raqib dan Atid.” (Q.S. Qaf: 18).

7. Malaikat Munkar dan 8. Malaikat Nakir

Tugas dari Munkar dan Nakir yang dibebankan oleh Allah swt. kepada keduanya adalah mengajukan pertanyaan bagi ruh manusia di dalam kubur setelah dia meninggal dunia.

Pertanyaan yang ditanyakan oleh kedua malaikat ini kepada si mayit adalah mengenai Rabb (Tuhan) manusia, nabinya, kitab sucinya, dan sebagainya.

Pada fase ini, jika si mayit tidak bisa menjawab pertanyaan maka dia akan langsung mendapat azab kubur dan jika si mayit berhasil menjawab semua pertanyaan Munkar dan Nakir maka dia pun akan selamat, kuburnya di lapangkan dan diberikan kenikmatan dan kebahagian di dalam kuburnya.

Semoga Allah Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang mengampuni semua keluarga kita dan sekalian kaum beriman baik laki-laki maupun perempuan yang sudah meninggal dan memelihara mereka dan kita dari siksa kubur dan siksa neraka. Aaminn yaa Rabbal ‘Aalamiin.

Setelah manusia masuk ke alam barzakh ini maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara yaitu shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya.

9. Malaikat Malik

Kamu pernah mendengar ada malaikat Zabaniah, bukan? Nah malaikat Zabaniah itu adalah nama lain dari malaikat Malik.

Malaikat Malik memiliki tugas yaitu menjaga neraka. Malaikat ini adalah malaikat yang sangat kejam dan bengis. Dia menyiksa orang-orang kafir dan pendurhaka tanpa ampun dan tanpa belas kasihan. Karena Allah Ta’ala menghendakinya demikian.

Untuk itu Allah menciptakannya dalam keadaan buta dan tuli, agar dia tidak dapat melihat dan mendengar jeritan kesakitan orang-orang kafir dan durhaka yang disiksanya. Malaikat Malik akan terus menerus menyiksa tanpa henti dan tanpa lelah. Orang-orang kafir akan kekal di neraka dan mereka disiksa di dalamnya siang dan malam.

Oh Malik sangat menakutkan dan menyeramkan. Menyiksa orang-orang kafir dan durhaka adalah kesukaannya karena itu sebagai tanda ketaatannya terhadap perintah Allah Ta’ala. Kalau sudah begini alangkah sangat pantas bagi muslim untuk menjaga diri dan keluarga kita agar terhindar dari neraka, siksa dan penyiksanya.

Mari saudara sekalian hindarkan diri dan keluarga kita dari azab neraka seperti perintah Allah yang termaktub dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6 di bawah ini.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6).

10. Malaikat Ridwan

Tugas Malaikat Ridwan adalah menjaga surga yang penuh keberkahan dan karunia Allah. Malaikat Ridwan berbeda jauh dengan Malaikat Malik. Ridwan diciptakan sebagai malaikat yang berparas indah dan bertutur kata yang baik. Surga diperuntukkan bagi orang yang beriman dan bertakwa.

Lihat firman Allah berikut ini:

Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam syurga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: “Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu. Berbahagialah kamu! Maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya”. (Q.S. Az-Zumar: 73).

Lihat juga: Perilaku Yang Mencerminkan Keimanan

Demikianlah ke 10 Malaikat Dan Tugasnya Yang Wajib Untuk Kita Imani. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Aamiin.

10 Malaikat Dan Tugasnya Yang Wajib Kita Imani

PENGERTIAN NIFAK DAN CIRI-CIRINYA

PENGERTIAN NIFAK DAN CIRI-CIRINYA


Pengertian nifak akan kita tinjau dari dua segi yaitu yang pertama dari segi bahasa dan yang kedua dari segi istilah yang digunakan dalam agama.

Yang pertama dari segi bahasa, kata nifak bermakna berpura-pura dan

Yang kedua dari segi istilah berarti sikap seseorang yang tidak menentu, berbuat tidak sesuai dengan ucapannya, atau mengucapkan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di pikirannya.

Lihat juga: Pengertian Takdir Mubram.

Sedang pelaku nifak ini disebut dengan munafik.

Munafik adalah orang yang mengaku beriman tapi hatinya menolak.

Orang munafik ini berbuat demikian tujuannya untuk mengelabui orang lain dan mencari pujian orang lain.

Dulu pada zaman Rasulullah, banyak kaum munafikun disekeliling beliau. Mereka pura-pura shaleh, taat dan tunduk kepada Allah dan Rasul seperti para sahabat yang lain. Tapi ternyata sikap orang munafik itu hanya ada di kulit saja dan di hatinya mereka sangat membenci dan memusuhi Rasulullah dan kaum beriman.

Banyak ayat di dalam Alquran yang membicarakan orang-orang munafik ini.

Di antaranya firman Allah swt. dalam Surat Al-Baqarah ayat 14 berikut.

Artinya: “Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata: “Kami telah beriman.” Tetapi apabila mereka telah kembali kepada setan-setan (pemimpin) mereka, mereka berkata: “Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok.” (QS. Al-Baqarah: 14).

Ciri-Ciri Sifat Nifak


Untuk mengenal nifak ini lebih lanjut, silahkan Anda lihat beberpa ciri dan sifat nifak tersebut.

1. Beriman hanya di mulut (lisan) saja, tapi hati dan perbuatannya mengingkari.

Artinya hati dan perbuatannya tidak menunjukkan keimanannya.

Lihat firman Allah Ta’ala berikut ini:

“Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.” (Albaqarah: 8).

Dalam dalam Surat Al-Munafikun ayat 1 – 3 di bawah:

“Apabila orang-orang munafik datang kepadamu mereka berkata, “Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar rasul-Nya, dan Allah ,mengetahi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benara-benar orang pendusta (ayat 1).

“Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai persai lalu menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka telah kerjakan. (ayat 2).

Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir (lagi) lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti.” Ayat 3).

2. Doyan berdusta, mengingkari janji yang telah dibuat dan sering berkhianat ketika mendapat kepercayaan.

Hal ini telah diungkapkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam sabda beliau:

“Tanda-tanda munafik ada tiga macam, apabila berbicara dusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya khianat.” (HR. Bukhari).

3. Teriak-teriak ketika bertengkar sambil mengucapkan kata-kata buruk.

Nabi saw. bersabda:

“Dan apabila bertengkar maka ia curang.” (HR. Bukahri).

4. Suka memutarbalikkan keadaan dan berbohong.

5. Tidak konsekuen dan mudah memberikan janji tanpa berpikir matang.

Contoh-contoh yang dikategorikan sikap munafik


Ngakunya beragama Islam dan beriman, tapi tidak mengerjakan rukun Islam dan rukun iman.

Tidak menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Seperti perbuatan seorang siswa yang diberikan uang spp oleh ayahnya, tapi dihabiskan untuk uang jajan.

Pemimpin yang berjanji kepada rakyat ketika Pilkada, tetapi begitu terpilih dia tidak melaksanakan janji-janjinya kepada rakyat yang telah memilihnya.

Jelas sekali sikap munafik ini sangat dibenci oleh Allah, rasul-Nya dan semua orang. Karena itu dia termasuk dosa besar dan ancamannya kekal di neraka jika orang munafik itu tidak segera bertobat dan menghentikan perbuatannya itu.

Nifak itu identik dengan berdusta, dan Islam memerintahkan kita menjauhinnya dan juga menghindari orang-orang yang memiliki kebiasaan demikian. Karena sikap buruk itu bagaikan api yang melalap daun kering. Cepat sekali mempengaruhi.

Untuk melawan sikap nifak ini, Islam menekankan pada kaum muslimin dan muslimat untuk selalu berkata benar dan jujur.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.” (Al-Ahzab: 70).

Sedangkan dalam hadits disebutkan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan (ketataatan) dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan seseorang membiasakan dirinya berkata jujur sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan dusta membawa kepada kemaksiatan sdangkan kemaksiatan membawa ke neraka. Dan seorang suka berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (Bukhari dan Muslim).

Orang yang selalu membiasakan diri bersikap nifak akan membawa kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain, lebih-lebih orang-orang yang ada hubungan dengan dirinya.

Berikut ini adalah dampak buruk yang akan diterima oleh diri pribadi pelaku:

Tercela di hadpan Allah dan manusia.

Dicap tukang pembohong dan akhirnya tidak ada yang percaya lagi sama dia.

Dikucilkan masyarakat atau tidak ada yang mau bergaul dengannya.

Menyebabkan rizki tersendat dan sempit.

Dihantui perasaan was-was dan tidak tenang dalam hidupnya.

Ditempatkan dalam neraka, tanpa seorangpun dapat menolongnya.

“Sungguh orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan palig bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.” (An-Nisa’: 145).

Sedangkan akibatnya bagi orang lain, di antaranya adalah:

Menimbulkan fitnah yang dapat merugikan orang lain.

Mempermalukan keluarga dan masyarakat karena prilakunya yang tidak terpuji.

Menimbulkan perselisihan dan memutus tali silaturrahmi.

Karena itu hindarilah diri dari perbuatan nifak dan jauhilah orang yang berbuat nifak itu!

Bagaimana cara untuk menghindari diri dari sikap nifak?


Untuk menghindari diri dari perbuatan tercela itu, di samping kita selalu taat pada Allah dan Rasul-Nya, hendaklah kita selalu berupaya membiasakan diri dengan hal-hal berikut ini.

Sadar akan betapa buruknya sikap ini dan larangan agama terhadapnya.

Menyadari kerugian yang ditimbulkan nifak bagi diri sendiri dan orang lain.

Menyakini bahwa nifak bertentangan dengan hati nurani manusia.

Yakin bahwa kejujuran dapat menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan.

Baca artikel sebelumnya: PENGERTIAN AKIDAH ISLAM.

PENGERTIAN NIFAK DAN CIRI-CIRINYA

Pengertian Akidah islam

PENGERTIAN AKIDAH ISLAM

Pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu dari pengertian akidah islam ini adalah mengetahui asal kata dari akidah tersebut, untuk lebih memudahkan sampainya kepada pemahaman.

Kata akidah berasal dari bahasa Arab yaitu ‘aqadaya’quduaqidatan. Yang bermakna ikatan atau perjanjian. Akidah menurut istilah diartikan keyakinan hati atas sesuatu, atau kepercayaan yang timbul dari dalam lubuk hati terhadap sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan yang kuat baginya.

Akidah ini biasanya selalu digandengkan dengan kepercayaan terhadap suatu agama atau aliran kepercayaan. Maka kita kenal adanya akidah agama Islam, akidah Kristen, akidah Yahudi dan lain sebagainya.

Perbedaan-perbedaan dalam akidah ini dapat diketahui dengan konsep ketuhanan yang diimani dan dijalankan oleh para penganutnya.

Akidah Islam dapat diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam (muslim).

Konsep akidah yang utama dan pertama dalam Islam adalah membangun keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, Pencipta dan Pengatur alam semesta, dan Zat Ghaib yang merupakan sumber dari segala hal,

termasuk juga kewajiban dalam menjalankan perintah-perintah-Nya dan kewajiban menjauhi segala larangan-Nya (kewajiban mematuhi semua aturan-aturan-Nya) dalam segala segi kehidupan, baik itu dalam ibadah maupun muamalat yang kaitannya dengan interaksi manusia sehari-hari.

Allah Ta’ala menurunkan para rasul-Nya, dan perintah pertama yang diserukan kepada para rasul yang suci dan mulia adalah untuk menyampaikan konsep ketuhanan ini kepada para manusia dan jin. Ini dapat dilihat dalam surat an-Nahl ayat 36, berikut:

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thagut itu”, maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (Rasul-rasul). (QS. An-Nahl : 36).

Sejak anak keturunan adam (Bani Adam) tenggelam dalam kemusyrikan - Ibnu Katsir mengatakan yaitu sejak kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah Azza wajalla mengutus Rasul-rasulnya kepada manusia dengan membawa risalah (tauhid) itu.

Jadi Nabi Nuh a.s. adalah rasul yang mula-mula diutus oleh Allah di muka bumi untuk kaumnya dan diikuti oleh nabi-nabi yang lainnya juga untuk kaumnya masing-masing, kemudian ditutup oleh penutup para nabi dan rasul, yaitu Baginda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alahi wa sallam yang diutus untuk seluruh manusia dan jin di belahan bumi manapun mereka berada.

Dan intinya seruan semua nabi dan rasul itu sama untuk menyerukan konsep tauhid, yakni mengajak ummat untuk menyembah kepada Allah Yang Maha Esa semata-mata dengan meninggalkan sesembahan yang lainnya.

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya, “Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah oleh kalian akan Aku.” (Al-Anbiya: 25).

Jadi tugas kita sebagai seorang yang mengaku diri sebagai muslim adalah mengimani konsep tauhid tersebut dengan cara menyembah Allah SWT tanpa tercampur dengan adanya syirik sedikitpun dalam keyakinan kita terhadap Allah SWT. Syirik atau menganggap ada Tuhan lain selain Allah Ta’ala adalah sesat dan kafir.

Sedangkan bahan bakar api neraka itu adalah orang-orang kafir dan batu. Maka murnikanlah ketaatan itu hanya semata-mata kepada Allah dan Rasul-Nya, karena inilah akidah yang dikehendaki dalam agama Islam.

Aku bersaksi Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah.

Baca juga : PENGERTIAN AKHLAKUL KARIMAH

PENGERTIAN AKIDAH ISLAM

Fadlilah Masjid dan Tempat Shalat


Masjid merupakan bangunan tempat kaum beriman (Islam) untuk mengingat dan menyembah Allah Subhanna Wa Ta’la. Itulah sebabnya dikatakan rumah Allah di muka bumi adalah masjid.

Fadlilah Masjid dan Tempat Shalat

Bersabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam: Berfirman Allah Ta’ala pada sebagian kitab-kitab: “Bahwa rumahKu (rumah tempat menyebut nama-Nya dan mengingati-Nya) di bumiKu ialah masjid. Orang-orang yang berziarah kepadaKu dibumiKu ialah orang-orang yang meramaikan masjid-masjid. Maka selamatlah bagi hambaKu yang bersuci di rumahnya, kemudian menziarahi Aku di rumahKu. Maka sebenarnya atas yang diziarahi (dikunjungi) memuliakan yang berziarah (yang mengunjungi).” (Dirawikan Abu Na’im dari Abi Sa’id, dengan sanad dla’if).

Orang yang tergerak untuk mendatangi masjid lalu shalat di dalamnya berarti sama dia datang bersilaturrahmi dengan Allah. Orang yang sering dan senang pergi ke masjid maka tumbuhlah perasaan cinta antara yang di datangi dan mendatangi.

Baca : Pentingnya Shalat Fardlu

Sebagaimana seorang karib yang sering saling mengunjungi maka timbullah di antara keduanya perasaan mesra dan terikat dengan kasih sayang.

Dalam hadis dengan sanad dla’if yang dirawikan oleh Ath-Thabrani dari Abi Sa’id, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Barang siapa hatinya sayang kepada masjid, niscaya ia disayangi oleh Allah Ta’ala.”

Orang yang senang meramaikan masjid-masjid dengan berbagai ibadah di dalamnya dijamin oleh Allah SWT dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Sebagai seorang yang beriman, sebagaimana firman-Nya:

“Hanyalah yang berhak meramaikan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.” (Al-Baqarah: 18).

Nabi saw bersabda:

“Barang siapa membangun masjid karena Allah walaupun sebesar sarang burung, niscaya didirikan oleh Allah baginya sebuah mahligai di dalam sorga.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Usman).

Sedangkan dalam hadis yang dirawikan oleh At-Tirmidzi dan lain-lain dari Abi Sa’id, Rasulullah bersabda:

“Apabila kamu melihat orang yang biasa ke masjid, maka naik saksilah baginya dengan keimanan!”

Shalat di masjid yang dimaksudkan di atas adalah shalat dengan berjamaah.

Betapa pentingnya shalat berjama’ah di masjid, selain pahalanya yang berlipat-lipat dibanding dengan shalat sendirian, shalat di masjid juga merupakan salah satu syiar agama. Bahkan Nabi telah memperingatkan bagi orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid, dengan sabda beliau sebagai berikut:

“Tak ada shalat bagi orang yang bertetangga dengan masjid, melainkan dalam masjid.”

Zahir hadis itu adalah orang-orang yang shalat sendirian di rumahnya padahal dia dekat dari masjid, maka shalatnya itu tidak akan diterima kecuali orang itu melakukan shalat berjamaah di dalam masjid.

Ketika orang memasuki masjid, maka adab yang terbaik dan merupakan sunnah adalah melaksanakan shalat dua rakaat tahiyatul masjid sebelum dia duduk sebagai bentuk penghormatan terhadap rumah Allah. Hal ini dinyatakan dalam hadis Nabi saw. sebagai berikut:

“Apabila masuk seorang kamu dalam masjid, maka hendaklah ia ruku’ (mengerjakan shalat) dua raka’at sebelum duduk”. (Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah).

Ketika sudah selesai melaksanakan shalat atau ketika masih berada di dalam masjid hendaklah jangan berkata-kata selain dengan zikrullah, membaca Alquran atau mengadakan kajian Islam yang dapat menambah keimanan dan ketakwaan ummat.

Hindari membicarakan urusan-urusan dunia dan berkata-kata yang tidak ada faedah bagi keimanan dan ketakwaan ummat muslim.

Karena ketika kita berada di dalam masjid berarti kita sedang bersama Sang Pencipta.

Berkata Sa’id bin Al-Musayyab: “Barangsiapa duduk di dalam masjid, maka sesungguhnya ia duduk bersama Tuhannya. Maka tiada berhak ia mengatakan melainkan yang baik”.

Disebutkan juga dalam perkataan sahabat (atsar) atau dalam hadis Nabi saw. bahwa : “Berbicara di dalam masjid itu memakan segala kebajikan, sebagaimana binatang ternak memakan rumput.”

Tentu yang dimaksud dengan atsar di atas adalah berbicara yang tidak mengandung faedah sama sekali bagi keimanan dan ketakwaan seseorang.

Maka hati-hatilah jangan anda banyak berbicara tentang urusan-urusan dunia, seperti perdagangan, jual beli dan lain-lain, apalagi sampai bergosip dan menggibah di dalam masjid.

Ingat, masjid adalah tempat mengingat Allah dan bermuzakarah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Swt dan Rasulnya serta semua yang termuat dalam rukun Iman.

Orang-orang Islam yang bersusah payah pada waktu kegelapan malam menuju masjid untuk beribadah di dalamnya dengan niat semata-mata hanya kepada Allah Ta’ala maka balasannya kelak di Hari Akhirat adalah tiada lain surga.

Berkata An-Nakha’i : “Adalah mereka berpendapat bahwa berjalan dalam malam yang gelap ke masjid adalah mewajibkan sorga”.

Sedangkan bagi orang-orang beriman yang menyalakan lampu masjid atau mengeluarkan harta untuk penerangan masjid maka dia akan mendapat balasan seperti apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik berikut:

“Barangsiapa memasang lampu dalam masjid, niscaya senantiasalah para malaikat dan pemikul ‘Arasy meminta ampun baginya selama masih ada cahaya lampunya di dalam masjid itu”.

Tentang keutamaan tempat shalat atau mushalla


Tempat shalat atau mushalla adalah suatu tempat atau kamar khusus yang berada di dalam rumah yang digunakan untuk melaksanakan shalat, membaca alquran dan berdzikir.

Berkata Ali r.a. : “Apabila meninggal dunia seorang hamba, maka ia ditangisi oleh mushallanya dari bumi dan oleh pembawa naik amalannya dari langit”. Kemudian Ali membaca ayat 29 dari Surat Ad-Dukhan berikut:

فمابكت علىهم السماء والاض وماكانوا منظرىن

Artinya: “Langit dan bumi tiada menangisi mereka dan mereka pun tiada diberi tangguh”. (QS. Ad-Dukhan: 29).

Berkata Ibnu Abbas ra. : “Bumi menangisinya empat puluh pagi”.

Berkata ‘Atha’ Al-Khurasani : “Tidaklah seorang hamba yang bersujud kepada Allah satu sujud pada suatu pelosok dari pelosok-pelosok bumi, melainkan pelosok itu naik saksi baginya pada hari kiamat dan menangisi kepadanya pada hari ia meninggal dunia”.

Berkata Anas bin Malik : “Tiadalah suatu pelosok yang disebutkan nama Allah padanya dengan shalat atau dengan dzikir melainkan pelosok itu membanggakan diri dengan pelosok-pelosok lain disekitarnya. Dan merasa gembira dengan mengingat Allah ‘Azza wa Jalla sampai kepada lapisannya yang paling penghabisan dari tujuh lapis bumi. Dan tiadalah seorang hamba yang bangun berdiri mengerjakan shalat melainkan terhiaslah bumi karenanya”.

Dan ada yang mengatakan : “Tiadalah suatu tempat yang ditempati padanya suatu kaum, melainkan jadilah tempat itu berdoa kepada mereka atau mengutuknya”.

Sumber: Ihya' Ulumuddin - by Imam Alghazali

Fadlilah Masjid dan Tempat Shalat

Wahai saudaraku, dunia adalah racun pembunuh, sementara jiwa lengah akan tipuannya. Betapa banyak pandangan manis di dunia sementara pahitnya di akhirat tidak tertanggung.

Wahai manusia, hatimu rapuh, pandanganmu kabur, matamu lepas, lisanmu menjaring dosa, dan tubuhmu penat mengais-ngais puing dunia.

Wahai Saudaraku, Dunia adalah Racun Pembunuh

Betapa banyak pandangan nista yang menggelincirkan.

Ku kecam hatiku
melihat kurusnya tubuhku
Hatiku pun mencela mataku
seraya berkata, "Engkau adalah utusanku"
Mataku pun menjawab,
"Justeru engkaulah petunjukku"
Akhirnya ku katakan, "Berhenti!
Kalian ingin membunuhku?!"

Nabi Isa as bersabda, "Pandangan mata menanam syahwat dalam hati."

Al-Hasan berkata, "Barang siapa melepas pandangan, banyaklah penderitaannya."

Ibrahim as. mendendangkan:

Jika ada yang diberi musuh dan pendengki
maka aku diberi mata dan hati.

Ibn Abbas ra. menceritakan bahwa Rasulullah saw. didatangi oleh seseorang berlumur darah. Rasulullah saw. bertanya, "Apa yang terjadi denganmu?" Orang itu menjawab, "Aku melintas dihadapan seorang wanita. Ia terus kutatap, hingga aku membentur dinding. Beginilah akibatnya". Nabi saw. bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang. Dia segerakan hukuman untuknya di dunia."

Abu Ya'qub al-Nahjuri bercerita:

Ketika bertawaf, aku mendengar seorang bermata satu berdoa, "Aku berlindung kepada-Mu dari-Mu." Aku bertanya, "Mengapa anda berdoa seperti itu?" Ia menjawab, "Saya sudah lima puluh tahun hidup bertetengga. Suatu hari, saya memandang seseorang yang saya anggap rupawan. Tiba-tiba sebuah tamparan keras menimpa mataku hingga darah membasahi pipi. 'Aduh, 'ujarku. Tak lama kemudian, satu tamparan lagi datang. Setelah itu ada suara: 'Seandainya engkau lakukan lagi, akan Kutambah.'"

Biarkan aku menyeru Tuhan Yang Maha Agung
kala malam menurunkah tirainya padaku
Kulihat Engkau dengan kerendahan hati, agar Engkau, Tuhan,
sudi menerimaku
Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah
Segala puji, kemulian dan kebesaran adalah milik-Mu
Engkau adalah Tuhan yang senantiasa
Terpuji, Pemurah, Agung, dan Mulia
Kau matikan manusia dan Engkau hidupkan tulang
Kau ciptakan generasi demi generasi masa demi masa
Kebesaran-Mu begitu agung dan perbuatan-Mu teramat mulia
Karunia-Mu berlimpah bagi hamba yang meminta 
Engkau Zat Tercinta dan Maha pengampun dosa
Kau tutupi aib dan Kau maafkan orang bodoh yang bersalah
Engkau hanya menuntut sedikit, sementara
Engkau memberi berlimpah karunia dan anugerah
Khazanah kedermawanan-Mu tak pernah usai
mencakup si bakhil dan sang pemurah.

Seorang arif bercerita:

Kami, bersama rombongan, pergi dari Irak menjuka Mekkah dan Madinah. Di antara kami ada seorang laki-laki Irak yang pada tubuhnya kuningnya, terdapat warna merah kekuningan. Darah di wajahnya tampak hilang karena tekunnya ibadah. Ia memakai baju usang penuh tambalan. Tangannya memegang tongkat dan perbekalan.

Abid dan zahid itu adalah Uwais al-Qarni. Rombongan merasa tidak nyaman dengan penampilannya. Mereka berkata kepadanya, "Sepertinya engkau seorang hamba."
"Ya," jawabnya.
"Sepertinya engkau seorang hamba berkelakuan buruk yang lari dari majikan."
"Ya," jawabnya.
Mereka melanjutkan, "Bagaimana perasaanmu setelah lari dari tuanmu? Bagaimana keadaanmu? Bukankah jika engkau tinggal bersamanya, keadaanmu tidak seperti ini? Engkau hamba berkelakuan buruk dan bersalah." Uways menanggapi, "Ya, aku memang hamba yang buruk. Majikan paling baik adalah Majikanku, namun aku malah banyak berbuat salah. Seandainya aku taat kepada-Nya dan meminta ridha-Nya, tentu aku tidak seperti ini." Ia lalu menangis hingga nyaris mati.

Melihatnya begitu, orang-orang merasa iba. Mereka mengira bahwa yang dimaksud olehnya majikan di dunia, padahal yang dimaksud adalah Tuhan Rabbul alamiin. Seseorang menasihati, "Jangan takut, aku akan meminta jaminan keselamatan dari majikanmu. Kembalilah dan mintalah ampun!"

Uways berujar, "Aku akan kembali kepada-Nya dan mengharapkan yang ada pada-Nya."

Uways pergi berziarah ke makam Rasulullah saw. pada hari yang sama dengan rombongan. Mereka berjalan bersama dengan penuh semangat. Ketika malam tiba, mereka singgah di tanah lapang. Saat itu malam begitu dingin dan turun hujan lebat. Mereka berlindung di kendaraan dan kemah masing-masing, kecuali Uways. Ia hanya berdiam di tanah terbuka dan tidak menumpang kemana-mana. Ia telah berjanji kepada diri sendiri untuk tidak meminta sesuatu pun kepada makhluk. Ia meminta semua kebutuhannya hanya kepada Allah SWT. Begitu dinginnya udara saat itu sehingga sekujur tubuhnya menggigil. Ia akhirnya mati kedinginan di tengah malam itu.

Pagi harinya, ketika rombongan hendak pergi, mereka menyeru Uways, "Bangunlah! Orang-orang sudah berangkat." Karena Uways tidak memberikan jawaban, lelaki yang terdekati mendatangi dan menggerak-gerak badannya. Ia pun mendapati Uways telah meninggal dunia. "Wahai rombongan, hamba yang lari dari majikannya ini telah mati", serunya, "kalian tidak boleh pergi sebelum menguburnya."

Sebagian mereka berujar, "Di sini tidak ada air." Sebagiannya lagi mengatakan, "Coba tanya si penunjuk jalan!" Si penunjuk jalan berkata, "Untuk mencapai air, diperlukan waktu satu jam. Utuslah satu orang bersamaku, aku akan membawakan air buat kalian."

Si penunjuk jalan kemudian mengambil ember. Belum jauh berjalan, tiba-tiba ia melihat kolam air. "Sungguh aneh aku tidak pernah melihat kolam ini sebelumnya. Setahuku, di sekitar sini tidak pernah ada air," ujarnya.

Dengan segera ia kembali kepada rombongan seraya berkata, "Kebutuhan kalian telah tercukupi. Kalian tinggal menyiapkan kayu bakar." Mereka kemudian mengumpulkan kayu bakar untuk memanaskan air. Ketika mereka pergi ke kolam tadi untuk mengambil air, ternyata airnya telah panas. Mereka pun bertambah heran. Timbullah rasa takut mereka terhadap Uways. "Hamba ini pasti memiliki keistimewaan," simpul mereka.

Mereka mulai menggali kuburannya. Ternyata tanah yang digali sangat lunak dan menebarkan aroma seharum kesturi. Tidak pernah merka mencium sewangi itu. Mereka semakin takut dan cemas. Yang mereka lihat memang hanya tanah, tetapi tanah itu begitu harum bak misik.

Mereka kemudian mendirikan kemah dan menempatkan jenazah Uways di dalamnya. Mereka berebut ingin mengafani Uways. Masing-masing berkata, "Saya saja yang mengafaninya." Akhirnya mereka sepakat bahwa setiap orang dipersilahkan menyumbang kafan untuknya.

Mereka mengambil tinta dan kertas untuk menulis ciri-ciri Uways. Pikir mereka, "Apabila kita sampai ke Madinah insya Allah, mudah-mudahan ada yang mengenalnya di sana." Catatan tersebut mereka letakkan di tempat barang.

Ketika telah dimandikan dan hendak dikafani, baju yang melekat di tubuh Uways tersingkap. Ternyata ia telah dikafani dengan kain dari surga. Baru pertama kalinya mereka semua menyaksikan hal semacam itu. Mereka mendapati misik dan ambar pada kafan itu. Wanginya menyebar ke segala penjuru. Di kening dan kakinya pun terdapat cap dari kesturi.

Mereka mengucapkan, "Laa hawlaa wa laa quwwataa illa billah al-'aliyy al-'azhiim. Allah Swt. telah mengafaninya dengan sempurna sehingga tidak memerlukan kafan manusia. Semoga Allah menganugerahkan surga kepada kita dan merahmati kita dengan sebab hamba shaleh ini." Mereka sangat menyesal telah menelantarkannya hingga mati kedinginan malam itu.

Mereka lalu membawanya untuk disalatkan dan dikebumikan. Ketika mereka bertakbir, mereka mendengar suara takbir dari seluruh penjuru langit dan bumi. Jantung dan mata serasa akan copot. Saking takutnya, mereka tidak tahu bagaimana menyalatkannya. Mereka semakin takut ketika mendengar suara dari atas. Setelah itu, mereka membawanya untuk dikubur. Jenazahnya begitu ringan seolah-olah terbang. Mereka menguburkannya dan meninggalkan kuburannya dengan membawa perasaan heran dan takjub.

Tatkala sampai di masjid Kufah, mereka memberitahukan kejadian di atas dan ciri-ciri orang tersebut. Ternyata orang-orang di sana mengenalnya. Suara tangis pun bergemuruh di masjid Kufah. Seandainya tidak ada informasi ini, tidak ada yang mengetahui kematian dan kuburannya, karena Uways senantiasa bersembunyi dan menghindari manusia. Semoga Allah Swt. memberi kita manfaat melalui keberkahannya.

Artikel sebelumnya: Saudaraku Bangunlah Dari Lalaimu

Wahai Saudaraku, Dunia adalah Racun Pembunuh

Apa sebenarnya hikmah anjuran bersedekah secara sembunyi-sembunyi? Pada artikel kali ini, kita akan mencoba membeberkannya agar yang tersembunyi menhjadi tersingkap dan yang samar menjadi terang.
Hikmah Anjuran Bersedekah Secara Sembunyi-sembunyi

Tentu di antara kita sekalian, pernah melihat atau mungkin pernah didatangi oleh seseorang yang membutuhkan bantuan, bagaimana ekspresi dan sikap tubuh orang yang datang meminta bantuan itu.

Tampak jelas pada orang yang sedang memerlukan pertolongan itu sikap kikuk, ragu, cemas dan kelihatan sangat memelas. Sikap ini tidak bisa disembunyikan ketika seseorang meminta belas kasihan dari orang lain, bagaimana pun mereka kepingin bersikap tenang. Tetap akan terlihat pada raut wajah.

Karena memang untuk mendapatkan pertolongan tidak ada jalan lain kecuali dengan memelas di depan sang penolong.

Inilah yang harus tetap kita ingat dan bayangkan ketika kita bermaksud memberikan sesuatu secara terang-terangan kepada orang fakir miskin (bukan pengemis) di tengah keramaian.

Kalau kita melakukan cara itu, sama saja dengan mewartakan kemiskinan orang tersebut pada setiap orang yang ada di tempat keramaian itu.

Bisa jadi

Secara psikologis itu akan berdampak buruk pada pribadi si peminta.

Kebaikan bisa berubah menjadi malapetaka.

Sebab..

Orang yang bersedekah itu telah menghinakannya, walaupun mungkin ia berniat tulus.

Di dalam agama kita Islam, bersedekah dengan cara terang-terangan tidak dilarang dan tetap berpahala selama niat ikhlas karena Allah. Namun tidak semua orang bisa lapang diberikan secara terang-terangan dihadapan khalayak.

Jika kita mampu memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi mengapa tidak mengambil cara ini.

Ada dua kebaikan yang akan kita peroleh dengan cara diam-diam ini.

Pertama, kita meringankan beban kesulitan orang fakir yang membutuhkan pertolongan kita.

Kedua, kita mampu menyembunyikan rasa memelasnya di hadapan khalayak ramai.

Allah Ta’ala berfirman:

Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Qur’an Surat Albaqarah: 271.

Hikmah lain dari bersedekah secara sembunyi-sembunyi adalah bahwa seseorang yang berbuat sesuatu kebaikan dengan terang-terangan akan mudah terjebak ke dalam sikap riya’.

Riya’ dapat menghapuskan pahala amal kebaikan, bahkan ujung-ujungnya dapat menjerumuskan ke dalam azab. Sebab riya’ dikatakan sebagai bentuk syirik kecil.

Baca pula HIKMAH ZAKAT

Allah berfirman:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan ia tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Maka, perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat dan bersihlah ia (tanpa tanah lagi). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. (QS. 2:264).

Di dalam hadis disebutkan:

Nabi saw. bersabda, “Ada tujuh golongan manusia yang akan dilindungi Allah pada hari ketika tidak ada lindungan lain selain lindungan-Nya: pemimpin yang adil, pemuda yang terus beribadah kepada Allah, dua orang yang menjalin cinta karena Allah – bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang hatinya terus terkait dengan masjid sejak keluar hingga kembali lagi, seorang laki-laki yang diajak wanita cantik dan punya kedudukan, dan ia menjawab, ‘Aku takut kepada Allah, Tuhan alam semesta,’ dan seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanan.”

Ini merupakan hadis terkenal tentang anjuran bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi dan bersikap rendah hati ketika memberikan sedekah.

Berikut ini adalah contoh yang begitu agung dan memiliki nilai etika tinggi. Patut menjadi perhatian dan renungan bagi kita sekalian.

Pada suatu riwayat dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang termasuk tokoh masyarakat tertimpa bencana dan semua miliknya musnah. Al-Husain ibn ‘Ali ibn Abi Thalib waktu itu hendak membagikan jatah dari Baitul Mal untuk keluarga Ahlul Bait (keluarga Nabi saw.).

Laki-laki itu lalu mewartakan keadaan dirinya kepada al-Husain sambil menyerahkan selembar identitasnya. Ia berkata dalam senandung:

Nyata bagimu keadaan diriku

Hanya air muka memelas yang kumiliki

Akan kujual, dan betapa bahagia bila Anda membelinya

Setelah mendengarkan keluhannya, al-Husain langsung menyerahkan seluruh harta bagiannya yang diambil dari Baitul Mal, harta yang merupakan jatah keluarga Ahlul Bait selama setahun penuh.

Lembar identitas itu dikembalikan kepada lelaki itu. Di bagian belakangnya ia menuliskan bait berikut:

Engkau telah menyegerakan kami,

Dan kami pun menyergerakan kebaikan kami.

Sebuah peringatan, andai kami melalaikannya;

kami tak akan menjadi miskin. Ambillah sedikit.

Pergilah seakan-akan engkau tak pernah menjual wajahmu

dan kami tak pernah membelinya.

Kemudian laki-laki itu pergi seraya berterima kasih dan menyanjung kebaikan beliau.

Semoga Allah membimbing kita menuju nilai-nilai kebaikan. Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.

Sumber :
Rahasia-Rahasia Ibadah; Syaikh Ali Ahmad al-Jurjawi

Hikmah Anjuran Bersedekah Secara Sembunyi-sembunyi

HIKMAH ZAKAT - Zakat adalah salah satu rukun Islam. Kewajiban zakat mulai diberlakukan pada tahun kedua hijriah. Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang mengeluarkan hartanya fi sabilillah, dalam firman-Nya :

HIKMAH ZAKAT

"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan meneguhkan jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Kebun itupun menghasilkan buahnya dua kali lipat. Bila hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis (cukuplah sudah). Dan Allah Maha Melihat apa yang kalian perbuat." (QS 2:265).

Perumpamaan Allah untuk orang yang berzakat

Allah mengumpakan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan-Nya adalah laksana sebuah kebun di bukit yang subur karena senantiasa dilimpahi air hujan. Kebun itu berbuah lebat dua kali dalam setahun.

Hujan merupakan sumber kesuburan tanah.

Allah juga menegaskan bahwa jika kebun itu tidak disiram air hujan yang lebat, maka hujan gerimis pun cukuplah sudah. Hujan gerimis biasa terjadi di dataran tinggi seperti di lereng-lereng bebukitan.

Jika hujan gerimis bisa mengganti fungsi hujan lebat, maka satu kebun akan tetap terjamin kesuburannya saat turun hujan ataupun tidak.

Demikian pula halnya sedekah.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah berarti menanam buah pahala yang berlipat ganda. Buah pahala ini memiliki beragam tingkatan. Pahala itu terus mengalir bagaikan siraman air hujan yang lebat maupun gerimis.

Inilah maksud dari perumpamaan pahala yang termaktub dalam ayat di atas, termasuk harta yang berlaba dan memiliki keuntungan karena pemiliknya telah menunaikan zakat.

Dalam sebuah riwayat, Nabi saw. bersabda:

"Pemilik kambing yang tidak membayar zakat ternak akan dijilati oleh seekor serigala yang meraung-raung, mencakar dengan kukunya, dan mencabik-cabik dengan taringnya di Hari Kiamat kelak."

Kerugian dan nestapa ditimpakan atas orang-orang yang tidak mau membayar zakat kambing, unta, sapi, dan kuda, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi saw. berikut ini:

"Aku mendapati sekelompok orang di antara kalian mendatangi pada Hari Kiamat. leher mereka berkalung rantai menggiring seekor kambing. sebenar-benar kambing. Mereka menyeru, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad!" Aku menjawab, "Aku tidak diperkenankan Allah untuk menolong kalian sedikit pun! Bukankah hal itu telah kusampaikan?"

Aku juga mendapati sekelompok orang di antara kalian pada Hari Kiamat dengan leher berkalung rantai menggiring seekor unta, sebenar-benarnya unta. mereka berseru, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad!" Aku menjawab, "Aku tidak diperkenankan Allah untuk menolong kalian sedikit pun! Bukankah hal itu telah kusampaikan?"

Aku juga melihat sekelompok orang di antara kalian pada Hari Kiamat dengan leher berkalung rantai seekor kuda, sebenar-benarnya kuda. Mereka menyeru, "Wahai Muhammad, wahai Muhamaad!" Aku menjawab, "Aku tidak diperkenankan Allah untuk menolong kalian sedikit pun! Bukankah hal itu telah kusampaikan?"

Ada banyak hadis yang mengulas masalah ini. Mu'dz ibn Jabal berkata, "Tidak ada yang lebih baik selain dua perkara: roti yang mengenyangkan orang-orang miskin yang lapar dan seruan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas."

Tujuan kewajiban berzakat

Dalam kitab al-Badaa'i dijelaskan bahwa menunaikan kewajiban zakat bertujuan terutama menolong orang-orang lemah, membantu orang-orang yang tertindas, dan mencukupkan orang-orang yang kurang mampu.

Selain itu

Pelaksanaan kewajiban zakat akan menguatkan pelakunya dari sisi tauhid, ibadah, maupun menjadi wasilah yang bisa mengukuhkan dirinya saat menunaikan kewajiban itu.

Zakat akan menyucikan pelakunya dari berbagai kotoran dosa, menghiasi pelakunya dengan perangai yang baik lagi terpuji serta menjaganya dari sifat kikir dan pelit.

Ingatlah

Manusia cenderung bersifat kikit menyangkut hartanya. Dengan zakat ia akan terbiasa lapang dan tulus menunaikan amanat untuk menyampaikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya.

Allah berfirman:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (QS 9:103).

Allah menganugerahkan kelebihan harta dan beragam kemewahan kepada orang-orang kaya sehingga taraf hidup mereka berbeda dari orang lain. Allah mengistimewakan mereka dengan berbagai kesenangam bidup yang berlimpah.

Baca: Pengertian, Syarat Wajib dan Rukun Zakat.

Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajiban syariat dan sekaligus keharusan hukum. Membayar zakat kepada kaum fakir miskin adalah salah satu perwujudan dari syukur atas nikmat kekayaan. (Syaikh Ali Ahmad al-Jurjawi, dalam Rahasia-Rahasia Ibadah).

HIKMAH ZAKAT