Halaman

    Social Items

Afat Lisan 2: Berlebihan Dalam Berkata-Kata
Afat Lisan 2: Berlebihan Dalam Berkata-kata - Berlebih-lebihan dalam berkata itupun tercela juga dan itupun merupakan afatnya lisan. Hal ini ada kalanya dengan cara memperdalam kata-kata yang tidak ada kemanfaatannya, tetapi dapat juga terjadi dengan cara berlebih-lebihan dalam memperkatakan hal-hal yang ada juga kemanfaatan untuk dirinya. 

Misalnya seseorang yang memperbincangkan sesuatu dan semestinya dapat diuraikan dengan percakapan yang ringkas, tetapi kemudian ditambah-tambahnya sehingga melebihi apa yang dibutuhkan.
Kadang-kadang sesuatu yang sebenarnya dapat diperagakan dengan sesuatu bentuk, tetapi lalu diulang-ulanginya berkali-kali. (Artikel sebelum ini Afat Lisan 1: Berkata yang Tidak Berguna)

Jikalau seharusnya cukup dapat dimengerti apa yang dimaksudkan itu dengan satu kalimat, maka sekiranya disebutkan sampai dua kali, maka kali yang kedua inipun merupakan kelebihan yang tidak berguna dan oleh karena itu juga tercela, sebab melebihi yang dihajatkan, sekalipun dengan berkata lebih itu tidaklah berdosa dan tidak pula ada bahyanya.

Ketahuilah bahwa kata-kata kelebihan itu sukar untuk dibatasi, tetapi sebagai ancar-ancar batasan itu dapatlah direnungkan apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta’ala dalam kitab suci-Nya, yaitu:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat ma’ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia.” (QS. An-Nisa : 114)

Dalam pada itu rasulullah saw. juga bersabda:

“Berbahagialah seseorang yang menahan kelebihan dari lisannya dan membelanjakan apa-apa yang kelebihan dari hartanya.” (HR. Baihaqi dan lain-lain)

Cobalah perhatikan bagaimana keadaan manusia pada zaman kita sekarang ini. Mereka itu membolak-balikkan apa yang dianjurkan oleh agama, sebab yang mereka tahan adalah harta yang kelebihan, tetapi kelebihan lisan terus diobralkan sehingga tiada terkendalikan lagi.

‘Atha’ berkata: “Orang-orang salaf sebelummu itu benci sekali berkata-kata secara berlebih-lebihan itu. Yang mereka anggap sebagai kelebihan dalam berkata-kata ialah segala pembicaraan yang selain mengenai Kitabullah Al-Qur’an, selain sunah Rasulullah saw, juga perkataan yang tidak bertujuan beramar ma’ruf atau nahi munkar, juga selain percakapan yang diperlukan untuk mencahari penghidupan di dunia yang mau tidak mau harus dilakukan.

Adakah kamu semua mengingkari adanya malaikat penjaga, yang mulia-mulia sebagai para pencatat amalah seluruh manusia yang senantiasa mengikuti gerak dan langkah mereka itu dari kiri dan kanan. Tidak seorang pun yang mengeluarkan kata-kata yang bagaimanapun coraknya, melainkan disisinya pasti ada malaikat yang meneliti, memeriksa yakni Raqib (pencatat kebaikan) dan ‘Atid (pencatat keburukan).

Tidakkah malu kamu semua nanti disaat catatan-catatan itu sudah dibeberkan. Bagaimana jikalau catatan-catatan itu semata-mata dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang sebagian besar bukan termasuk dalam golongan urusan keagamaan atau keduniaan yang diperlukan.”

Ibnu Umar berkata: “Yang lebih penting untuk dibersihkan oleh seseorang itu ialah lisannya.”
Dalam sebuat atsar dicatat: “tidak seseorang pun yang diberi sesuatu yang lebih jelek dari pada kelebihan dalam lisannya (percakapan).” 

Terima kasih anda telah membaca Afat Lisan 2: Berlebihan Dalam Berkata-kata, semoga memberi faedah bagi kita bersama. Jangan lupa kunjungi terus blog ini untuk mendapatkan artikel-artikel terbaru lainnya. 

Afat Lisan 2: Berlebihan Dalam Berkata-Kata

Afat Lisan 1: Berkata yang Tidak Berguna
Afat Lisan 1: Berkata yang Tidak Berguna - Ketahuilah dahulu bahwa pokok harta seseorang adalah waktunya. Maka jikalau seseorang itu menggunakan waktunya itu untuk hal-hal yang yang tidak akan membawa kemanfaatan untuknya dan pula waktu-waktu itu tidak disimpannya untuk digunakan mengamalkan hal-hal yang menyebabkan memperoleh pahala akhirat, maka orang yang sedemikian ini benar-benar telah menyia-nyiakan pokok hartanya. Oleh karena itu Rasulullah saw bersabda:

“Sesungguhnya dari pada tanda kebaikan Islamnya seseorang ialah jikalau ia meninggalkan apa-apa yang tidak diperlukan olehnya.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

[Silahkan dibaca: BAHAYA LISAN]

Adapun sebab-sebab menimbulkan demikian itu ialah karena keinginannya untuk mengetahui hal-hal yang ia sendiri sebenarnya tidak memerlukannya atau menghabiskannya waktunya yang berharga itu hanya untuk mengobrol, bercerita yang bukan-bukan untuk mempercakapkan hal-hal yang tidak berfaedah sama sekali.

Untuk mengobati penyakit yang demikian ini ialah hendaknya ia menyadari bahwa setiap nafas yang dihembuskannya itu adalah pokok hartanya dan bahwa lisannya itu adalah sebagai perangkap untuk memburu segala macam kebaikan yang dapat dilakukannya.

Di mana-mana kebaikan itu pasti ada, maka disemua tempat itu pula ia dapat berburu. Menyia-nyiakan serta melalaikan kesempatan ini adalah merupakan kerugian yang sebesar-besarnya dalam hidupnya.

Afat Lisan 1: Berkata yang Tidak Berguna telah anda baca, semoga berfaedah untuk kita semua. Terima kasih.

Afat Lisan 1: Berkata yang Tidak Berguna

Dibalik Penolakan Allah Pasti Terdapat Kemaslahatan atau Kebaikan

انما يؤلمك المتع لعدم فهمك عن الله فيه

Artinya: "Bahwasanya penolakan yang terasa memedihkan itu (disebabkan) karena tidak adanya kepahamanmu tentang Allah dalam penolakan itu."

Apabila suatu saat yang kita inginkan atau kita harapkan tidak dipenuhi (ditolak) oleh Allah, maka hendaklah kita bersabar dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Karena dengan penolakan itu yang berarti Allah hendak menguji kesabaran kita menandakan bahwa Allah mengasihini diri kita. Selain itu kalau kita mau bersabar, maka kita akan melihat atau merasakan kemaslahatan atau kebaikan di balik penolakan itu. (Syaikh Ibnu 'Atho'illah As-Sukandari)

Dibalik Penolakan Allah Pasti Terdapat Kemaslahatan atau Kebaikan

Wahai Hamba yang Buruk
Wahai hamba yang buruk, betapa sering engkau melanggar, tetapi Kututupi. Betapa sering engkau menerobos pintu larangan, tetapi kuperbaiki. Betapa sering Kami berusaha mengucurkan air matamu karena takut, tetapi tidak juga keluar. Betapa sering Kami berupaya menjalin hubungan lewat ketaatan, tetapi engkau malah lari dan pergi. Betapa banyak nikmat-Ku yang tercurah kepadamu, tetapi engkau tidak bersyukur.

Dunia dan permainan hawa nafsu telah menipumu, sementara engkau tidak mendengar dan tidak melihat. Kutundukkan alam untukmu, tetapi engkau malah melampaui batas dan kufur. Engkau justeru meminta kekal di dunia, padahal ia hanya jembatan bagi penyeberang.

Mereka mencegahmu mereguk minuman cinta dan ketulusan
ketika melihatmu berkhianat dan berbuat nista
Jika engkau merendah kepada mereka terntu mereka baik
kepadamu dan mencinta
Tidak mungkin mereka menyakitimu
Tetapi, mereka setia kepada orang yang setia.

Diriwayatkan bahwan Hasan Al-Bashri ra. bercerita:

Aku menemui seorang majusi yang sudah pasrah menghadapi kematian. Ia tinggal di depan rumahku. Ia bertetangga dengan baik, berkelakuan baik, dan mempunyai sifat yang baik. Aku berdoa agar Allah memberinya taufik sebelum ajal dan mewafatkannya sebagai muslim.

Aku bertanya, "Apakah yang kau dapati dan bagaimana keadaanmu?" Ia menjawab, "Hatiku sakit. Badanku tidak enak dan tidak berdaya sama sekali. Kuburanku mengerikan dan tidak menyenangkan. Perjalanan amat jauh, sementara aku tidak memiliki bekal. Shirath (jembatan neraka) begitu licin, tak bisa kulintasi. Apinya sangat panas, sementara aku tidak punya pelindung badan. Surga demikian tinggi, sementara aku tidak mendapat jatah. Tuhan Mahaadil, sementara aku tidak memiliki alasan."

Aku pun bertanya, "Mengapa engkau tidak masuk Islam agar selamat?" Ia menjawab, "Wahai Syekh, kuncinya ada di tangan Sang Maha Pembuka dan gemboknya ada di sini (seraya menunjuk dadanya)." Ia lalu pingsan.

Al-Hasan melanjutkan:

Aku berdoa, "Wahai Tuhanku, jika orang majusi ini menurut takdirmu baik, segerakanlah untuknya sebelum ruhnya meninggakan dunia dan harapannya sirna." Tidak lama setelah itu, si majusi sadar dan membuka mata. Ia berkata, "Wahai Syekh, Tuhan Yang Maha Pembuka telah mengirimkan kuncinya. Ulurkanlah tanganmu! Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Ruhnya kemudian keluar menuju rahmat Allah Swt.

Duhai sandaran dan Tumpuan Harapanku
Engkau adalah asa dan penolongku
Tutuplah amalku dengan kebaikan dan anugerahkanlah tobat
untukku sebelum ajal menjemput
Wahai Tuhan, tolonglah aku.

[Sebelum ini: Linangan Air Mata Muslim]

==============
Wahai hamba yang buruk konotasinya lebih kepada keadaan hamba yang lebih berat cintanya kepada dunia ketimbang hasratnya mengumpulkan bekal untuk akhirat kelak. Sehingga hamba ini sampai melanggar batas-batas larangan yang telah di atur agama, padahal dia mengetahui tetapi dia tetap membutakan dan menulikan dirinya untuk tetap menuruti hawa nafsunya. Ini juga berarti celaan untuk diri sendiri supaya tetap bisa instropeksi diri agar tidak melanggar batas agama tersebut. Wallahu'alam.

Wahai Hamba yang Buruk

Alpansauri - Selamat datang di blog ini. Tepat sekali kiranya anda berkunjung ke blog ini karena di sini anda dapat men-download buku-buku Islam secara gratis dan bukan hoaks. Memang koleksinya masih sedikit tetapi Insya Allah akan terus bertambah jumlahnya. Jadi kami berharap anda terus berkunjung ke blog ini. OK!

Untuk kesempatan sore yang indah ini, kami akan memberikan anda para pemirsa yang budiman 4 buah buku Islam yang bisa anda download secara gratis. Buku-buku Islam yang kami maksud antara lain:

1. Fatwa Ulama Seputar Sikap Ekstrem, Pengkafiran dan Fitnah Khowarij

Download Buku-Buku Islam

Buku ini ditulis: Al-Ustadz Muhammad Arifin Baderi. Buku ini disebarkan dalam bentuk ebook (pdf) di Maktabah Abu Salma al-Atsari. Buku ini terdiri dari 112 halaman. Dan sekarang anda bisa mendownloadnya di blog ini.


2. Asas-Asas Islam

Download Buku-Buku Islam

Penulis buku ini adalah Abu'l A'la Al-Maududi. Sebagaimana buku pertama buku ini pun berformat PDF. Buku ini memiliki 66 halaman dan dibagi ke dalam tujuh fasal (BAB). Fasal Pertama membahas tentang Agama Islam; Pasal Kedua tentan Iman dan Ta'at; Fasal Ketiga berbicara tentang Kenabian; Fasal Keempat tentan Iman Secara Terurai; Fasal Kelima: Ibadat-Ibadat; Fasal Keenam: Agama dan Syari'ah; dan Fasal Ketujuh membahas tentang Hukum-Hukum Syari'ah.


3. Di Antara Akidah Syiah

Download Buku-Buku Islam

Buku ini disusun oleh Abdullah bin Muhammad as Salafi dan diterjemahkan oleh Muhammad Elvi Syam, Lc. Tebal buku 75 halaman. Format PDF. Buku ini intinya menguak kesesatan sekte Syiah.


4. Poligami DiHujat

Download Buku-Buku Islam

Poligami Dihujat. Jawaban Rasional Bagi Para Penghujat Syariat dan Sunah Poligami. Ditulis oleh Abu Salma al-Atsari. Terdiri dari 88 halaman dan sama dengan buku-buku Islam di atas jenis buku ini juga berformat PDF.


Catatan Penting!

Pahamilah isi buku ini dan telaahlah dengan baik, bila perlu konfrontasikan dengan pendapat para ulama yang lain, sebelum anda mengambil kesimpulan. Begitulah hakekatnya orang menuntut ilmu. Biasakanlah diri berhati-hati mencerna isi buku terutama buku-buku Islam yang ditulis dan disusun oleh para penulis generasi sekarang, sehingga tidak terkena distorsi.

Demikianlah Download Buku-Buku Islam yang kami dapatkan secara gratis dan juga kami bagikan kembali secara gratis pula. Semoga semua buku-buku di atas dapat menambah khazanah wawasan kita tentang Keislaman.


Download Buku-Buku Islam

Linangan Air Mata Muslim
Linangan Air Mata Muslim - Wahai saudaraku, tahukah apa yang telah engkau perbuat? Engkau telah membeli yang jauh dengan menjual yang dekat, membeli hawa nafsu dengan menjual akal, serta membeli dunia dengan menjual agama.

Bangkit dan ratapilah dirimu
Selalu tangisilah dia
Bila seorang pemuda bertakwa kepada Allah
dalam segala keinginan, sempurnalah ia

Jabir ibn 'Abdullah, ra., meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Allah tidak melepas seorang hamba dari perbuatan dosa kecuali Dia ingin memberinya ampunan dan Allah tidak membuat seorang hamba senang beramal saleh kecuali Dia ingin menerima kebaikan darinya."

Abdullah ibn Abbas ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Kala keluar dari kubur, tubuh kaum yang bertobat mengeluarkan aroma kesturi. Mereka menerima jamuan surga dan menyantapnya di bawah naungan arasy, sementara manusia lain berada di pintu hisab."

Diriwayatkan bahwa seorang datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata, "Wahai Rasulullah, dengan apakah aku dapat menjaga diri dari neraka?" Beliau saw. menjawab, "Dengan linangan air matamu." "Bagaimana caranya?" tanya orang itu. Beliau saw. menerangkan, "Kucurkanlah air mata karena takut kepada Allah, sebab mata yang menangis karena takut kepada-Nya tidak akan mendapat siksa."

Abdullah ibn Mas'ud ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

Linangan air mata seorang mukmin karena takut kepada Allah lebih baik daripada dunia seisinya dan lebih utama daripada ibadah setahun. Bertafakur tentang kebesaran dan kekuasaan Allah sesaat lebih baik dari puasa enam puluh hari dan salat enam puluh malam. Bukankah Allah memiki malaikat yang menyeru setiap siang dan malam, "Wahai yang berumur empat puluh tahun, tanaman sudah hampir dipanen. Wahai yang berumur lima puluh tahun, marilah menuju hisab. Wahai yang berumur enam puluh tahun, apakah yang telah engkau lakukan dan apakah yang telah engkau tinggalkan? Wahai yang berumur tujuh puluh tahun, apakah yang sedang kau tunggu? Oh, andai saja makhluk tidak tercipta. Andai saja mereka tahu untuk apa diciptakan dan mereka beramal untuk itu. Bukankah saatnya telah tiba? Berhati-hatilah!

Bersihkanlah ubanmu dari kotoran
Warna putih tidak laik memikul kotoran.

[Artikel sebelumnya: 'Abd al-Aziz ibn Salman al-'Abid]

==========
Wahai saudaraku, menangislah karena takut kepada Allah, dengan demikian kau diharapkan dapat rahmat Allah Yang Mahapenyayang. Dan dengan Linangan Air Mata penyesalan dan tobatmu maka besar harapan kau dibebaskan dari siksa yang sangat membakar.

Linangan Air Mata Muslim

Buku 4 Racun Hati
Buku 4 Racun Hati ini ditulis oleh Abdullah Shalih Al-Hadrami. Buku ini berbicara tentang hati dan racun-racun yang menyebabkan rusaknya hati tersebut. Bagi setiap muslim yang ingin selamat tentulah harus mampu menjaga dan merawat hatinya dengan baik.

Rasulullah saw bersabda:

Ketahuilah, di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baik pulalah seluruh tubuh. Dan apabila ia rusak, maka rusak pulalah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun racun hati yang paling berbahaya itu, ada empat, yaitu:
  1. Banyak bicara
  2. Banyak memandang
  3. Banyak makan dan minum
  4. Banyak bergaul dengan sembarang orang
Untuk penjelasan lebih rincinya bisa anda dapatkah dalam buku 4 Racun Hati ini. Oleh karena itu silahkan anda download dengan mengklik link download di bawah ini.

4 RACUN HATI

Semoga buku 4 Racun Hati ini dapat bermanfaat untuk Anda. Untuk lain kesempatan Insya' Allah kita akan terus menambah koleksi buku di blog ini untuk pemirsa download secara gratis.

Buku 4 Racun Hati

Jahatnya Prasangka Buruk

Sumber malapetaka dalam melakukan instraksi antar sesama manusia adalah adanya prasangka yang negatif terhadap orang lain. Seringkali prasangka buruk ini menyebabkan terjadinya pertentangan yang berujung kepada permusuhan. Tidak sedikit orang yang menjadi korban akibat dugaan-dugaan buruk ini. Itulah sebabnya dalam Islam prasangka buruk ini harus dijauhkan.

Di dalam Islam pada QS. al-Hujurat: 12, Allah Swt berfirman: 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian lainnya. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.”

Seyogyanya setiap orang mencampakkan prasangka negatif ini (su’udzon) dan berusaha memaklumi dan bersikap lapang serta berbaik sangka kepada orang lain. Kalau ada keburukan yang tampak bagi kita dari prilaku orang lain, sebaiknya kita berusaha memaklumi sikap itu dengan berbagai alasan dan pertimbangan yang mungkin tersembunyi dari sikapnya itu.

Ayat 12 dari QS Hujurat di atas juga jelas memerintahkan kepada kita umat Islam untuk menjauhkan diri dari suka menggunjing atau bergosip. Kesukaan menggunjing dan membeberkan aib orang lain ini, tiada lain tiada bukan karena sifat buruk sangka yang mengotori hatinya. Gunjingan dikhawatirkan akan mengarah menjadi fitnahan kepada orang lain. Sukakah anda memakai daging saudara anda yang sudah mati?

Sifat-sifat ini sangat buruk oleh sebab itu Allah Swt mengharamkan hamba-Nya untuk melakukannya. Haram pula bagi orang yang mendegarkan gunjingan tentang keburukan atau aib orang lain.  Allah berfirma: “Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya.” (QS. Al Qashash: 55)

Ketahuilah wahai saudara, sifat prasangka negatif adalah biang keburukan yang lain. Buruk sangka ini adalah pemicu semua prilaku jelek yang kita sebutkan tadi, seperti gibah (mengatakan hal-hal yang buruk kepada orang lain), fitnah, adu domba dan permusuhan, bahkan mungkin akan mengarah kepada perbuatan yang paling buruk yaitu pembunuhan. Jadi jauhkanlah sejauh yang anda bisa lakukan dari sifat buruk ini, jangan sampai dia bercokol dipikiran dan hati anda.

“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan dimintai pertanggungan jawabnya.” (Al-Israa’: 36)

Jahatnya Prasangka Buruk

Isi Kandungan QS Al-Fatihah

Isi Kandungan QS Al-Fatihah - Surat Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Qur'an, karena isi kandungan ketujuh ayatnya merupakan intisari dari Al-Qur'an.

Abul Hasan al-Harralli menjelaskan bahwa al-Fatihah adalah induk al-Qur'an, karena ayat-ayat Al-Qur'an seluruhnya terinci melalui kesimpulan yang ditemukan pada ayat-ayat al-Fatihah.

Tiga ayat pertama dalam Alfatihah mencakup makna-makna yang dikandung dalam asmaa'ul Husna. Semua rincian yang terdapat dalam Alqur'an yang menyangkut Allah bersumber dari ketiga ayat pertama itu. Ajaran tauhid yang terkandung dalam ketiga ayat pertama tersebut adalah sifatiyah (asma dan sifat), artinya kita menyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat keutamaan sebagaimana yang tersirat pada ayat-ayat tersebut yang mengandung arti pula bahwa Allah dengan segala sifat keutamaan-Nya (ayat 1), telah mencurahkan segenap kasih sayang-Nya kepada kita, menciptakan dan mengatur alam semesta untuk kita. Dialah Sang Penguasa alam (ayat 2) sehingga hendaknya kita mengakui dan menyakininya dan memuji kebesaran-Nya yang telah menciptakan kita semua.

Firman-Nya dalam ayat 5 yang artinya "Yang menguasai di hari pembalasan" mengandung dua makna yaitu, 1) bahwasanya Allah yang menentukan dan Dia pula satu-satunya yang mengetahui kapan tibanya hari itu. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui hal tersebut 2) Allah menguasai segala sesuatu yang terjadi dan apapun yang terdapat ketika itu. Maka jangan bertindak atau bersikap menentang-Nya, bahkan berbicara pun harus dengan izin-Nya.

Segala sesuatu yang menjadi penghubung antara makhluk dengan Khalik terinci dalam firman-Nya pada ayat "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta 'in" ada kupasan menarik dari mufasir M. Quraish Syihab dalam Tafsir al-Misbah bahwasannya kata "kami" yang digunakan pada ayat ini mengandung beberapa pesan:

Pertama, untuk ciri khas ajaran Islam adalah kebersamaan. Seorang muslim harus merasa bersama orang lain, tidak sendirian. Atau dengan kata lain seorang muslim harus memiliki kesadaran sosial.

Kedua, Ibadah hendaknya dilakukan bersama-sama. Karena jika kita melakukannya bersama-sama, orang lain bersama kita akan menutupi kekurangan kita.

Pada ayat 6 "ihdina as-shirath al-mustaqim" mencakup segala yang meliputi urusan makhluk dalam mencapai Allah dan menoleh untuk meraih rahmat-Nya serta mengesampingkan selain-Nya. Sungguh hanya kepada-Nya kita berharap agar menunjukkan kita arah tujuan yang benar.

Isi Kandungan QS Al-Fatihah