Afat Lisan 1: Berkata yang Tidak Berguna

Afat Lisan 1: Berkata yang Tidak Berguna
Afat Lisan 1: Berkata yang Tidak Berguna - Ketahuilah dahulu bahwa pokok harta seseorang adalah waktunya. Maka jikalau seseorang itu menggunakan waktunya itu untuk hal-hal yang yang tidak akan membawa kemanfaatan untuknya dan pula waktu-waktu itu tidak disimpannya untuk digunakan mengamalkan hal-hal yang menyebabkan memperoleh pahala akhirat, maka orang yang sedemikian ini benar-benar telah menyia-nyiakan pokok hartanya. Oleh karena itu Rasulullah saw bersabda:

“Sesungguhnya dari pada tanda kebaikan Islamnya seseorang ialah jikalau ia meninggalkan apa-apa yang tidak diperlukan olehnya.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

[Silahkan dibaca: BAHAYA LISAN]

Adapun sebab-sebab menimbulkan demikian itu ialah karena keinginannya untuk mengetahui hal-hal yang ia sendiri sebenarnya tidak memerlukannya atau menghabiskannya waktunya yang berharga itu hanya untuk mengobrol, bercerita yang bukan-bukan untuk mempercakapkan hal-hal yang tidak berfaedah sama sekali.

Untuk mengobati penyakit yang demikian ini ialah hendaknya ia menyadari bahwa setiap nafas yang dihembuskannya itu adalah pokok hartanya dan bahwa lisannya itu adalah sebagai perangkap untuk memburu segala macam kebaikan yang dapat dilakukannya.

Di mana-mana kebaikan itu pasti ada, maka disemua tempat itu pula ia dapat berburu. Menyia-nyiakan serta melalaikan kesempatan ini adalah merupakan kerugian yang sebesar-besarnya dalam hidupnya.

Afat Lisan 1: Berkata yang Tidak Berguna telah anda baca, semoga berfaedah untuk kita semua. Terima kasih.

Disqus Comments