Keutamaan dan Manfaat-Manfaat Puasa

Keutamaan Puasa


Keutamaan puasa disaksikan dan diakui hadis-hadis berikut:
Sabda Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam,

"Puasa adalah perisai dari neraka seperti perisai salah seorang dari kalian dari perang." (Diriwayatkan Ahmad dan lain-lain. As-Sayuthi tidak berkomentar apa-apa terhadap hadis ini).

Sabda Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam,

"Barangsiapa berpuasa satu hari di jalan Allah Azza wa Jalla maka Allah menjauhkan wajahnya dari neraka sejak hari tersebut selama tujuh puluh tahun." (Muttafaq Alaih).

Sabda Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam,

"Sesungguhnya orang yang berpuasa mempunyai doa yang tidak ditolak ketika ia berbuka puasa." (Diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim yang men-shahih-kannya).

Sabda Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam,

"Sesungguhnya di surga terdapat pintu yang bernama Ar-Rayyan, orang-orang yang berpuasa masuk daripadanya pada hari kiamat dan seorang pun selain mereka tidak masuk daripadanya. Dikatakan, 'Mana orang-orang yang berpuasa?' Mereka pun berdiri dan tidak ada seorang dari selain mereka yang masuk daripadanya. Jika orang yang berpuasa telah masuk, pintu tersebut ditutup hingga tidak ada seorang pun selain mereka yang bisa masuk." (Mutafaq Alaih).

Manfaat-manfaat Puasa


Di antara manfaat-manfaat spiritual bahwa puasa membiasakan orang yang berpuasa untuk bersabar, menguatkan kesabarannya, mengajarkan pengendalian diri, membantunya dalam mengendalikan diri, memunculkan sifat takwa dalam diri dan mengembangkannya. Apalagi sifat takwa adalah alasan utama diwajibkannya puasa dalam firman Allah Ta'ala,

Keutamaan dan Manfaat-Manfaat Puasa

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." (Al-Baqarah: 183).

Di antara manfaat-manfaat sosial bahwa puasa membiasakan umat Islam teratur, bersatu, cinta keadilan, cinta persamaan, membentuk perasaan kasih sayang, akhlak berbuat baik, melindungi masyarakat dari keburukan dan kerusakan.

Di antara manfaat-manfaat kesehatan bahwa puasa membersihkan usus-usus, memperbaiki lambung, membersihkan badan dari kotoran-kotoran, dan meringankan badan dari himpitan kegemukan, karena disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam,bersabda,

"Puasalah kalian, niscaya kalian sehat." (Diriwayatkan Ibnu As-Sunni, dan Abu Nu'aim. As-Suyuthi meng-hasan-kan hadis ini).

Itulah keutamaan dan manfaat-manfaat puasa, semoga bisa menambah semangat dan motivasi kita untuk melaksanakan puasa, lebih-lebih puasa Ramadhan akan segera tiba. Selamat menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan.

Baca : Rukun-rukun Puasa.

Dikutip dari:

Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim). Karya : Abu Bakr Jabir Al-Jazairi.

Disqus Comments