Keutamaan Shalat Dhuha, Selawat dan Salam Atas Nabi

Keutamaan Shalat Dhuha, Selawat dan Salam Atas Nabi
Berikut ini adalah hadis-hadis Qudsi tentang keutamaan di dalam melakukan shalat dhuha dan membaca selawat dan salam atas Nabi Muhammad saw.

"Dari Abu Darda dan Abu Dzarr ra. dari Rasulullah saw. dari Allah Yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman : Wahai anak Adam rukuklah (shalatlah) kepadaKu di awal siang dengan empat rakaat maka Aku akan mencukupimu di awal siang itu". (Hadis ditakhrij oleh Tirmidzi)

Dari Na'im bin Hammaz ra., ia berkata : Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda : "Allah Yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman : "Wahai anak Adam, janganlah kamu lemah terhadaKu dari (melakukan) empat rakaat di awal harimu, maka Aku cukupkan kamu di akhir hari itu". (Hadits ditakhrij oleh Abu Dawud).

Dari Abdullah bin Abu Thalhah dari ayahnya ra., ia berkata : Bawasanya Rasulullah saw. pada suatu hari datang dengan wajah gembira, lalu kami berkata : "Sesungguhnya kami melihat kegembiraan di wajah engkau". Beliau bersabda : "Sesungguhnya datanglah Malaikat kepadaku. Ia berkata : "Wahai Muhammad, bukankah menjadikan engkau ridha, bahwasanya tidaklah seseorang membaca shalawat (memohon rahmat) atasmu melainkan Aku melimpahkan rahmat atasnya sepuluh kalinya, dan tidak seorangpun memohon keselamatan atasmu, melainkan Aku mem­berikan keselamatan atasnya sepuluh kalinya". (Hadits ditakhrij oleh An Nasa'i).

Demikian semoga bermanfaat. Terima kasih.

Sumber:
Kumpulan Hadis Qudsi
Penyusun: Ahmad Sunarto.
Dikutip tanpa menyertakan tuilsan Arabnya. Disqus Comments