Tentang Blog Ini

Bismillahi Wa Bihamdihi
Assalamu'alaikum Warohmatullahi wa barokatuh

اللهم صل على سيد نا محمد وعلى ال سيد نا محمد الذى تنام عينا ه و لا ينام قلبه قط

Para pembaca yang dimuliakan Allah Swt, ketahuilah blog ini dibuat berawal dari keinginan untuk menambah pengetahuan saya sendiri yang masih sangat minim mengenai ilmu-ilmu agama Islam yang kita cintai ini. Secara sederhana saya berpikir, blog adalah media yang saya anggap efektif untuk memenuhi keinginan saya itu. Ya, dengan membaca dan menuangkannya dalam bentuk tulisan di blog ini saya berharap semoga Allah Swt memberikan pemahaman kepada saya tentang ilmu yang saya baca dan tulis. Ini adalah motivasi tersendiri buat saya.

Motivasi yang lain dalam membuat dan mengelola blog ini adalah adanya keinginan untuk berbagi dengan orang lain. Bukankah dengan membagi atau mengajarkan ilmu kepada orang lain ganjaran pahala yang dijanjikan Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sangat besar? Dengan berbagi pula ilmu kita akan bertambah (pemahaman). Dan sebagai pemicu dan penambah semangat saya dalam menulis blog ini saya daftarkan sebagai Publisher Adesnse. Dan faktor penghasilan ini, tentu saja bagi anggapan saya tidak boleh dinafikan.

Para pembaca yang dimuliakan Allah Swt. Ketahuilah semua isi artikel dan ebook yang terdapat dalam blog ini bukan hasil pemikiran saya, tetapi artikel-artikel tersebut adalah saya tulis ulang. Mungkin dalam penulisan ulang tersebut ada kata-kata yang saya hilangkan untuk penyederhanaan dan mungkin ada yang saya tambahkan untuk mempermudah pemahaman sesuai dengan persepsi saya. Untuk itu pembaca sebaiknya mengkaji ulang apa yang telah dibaca. Adapun ebook-ebook yang terdapat diblog ini adalah murni hasil karya orang lain.

Semoga apa yang telah saya lakukan ini mendapat ridha dari Allah Swt. dan tidak ada perasaan keberatan dari orang lain, terutama dari para penulis dan pemilik buku yang telah saya kutip dan bagikan di blog ini. Teriring doa semoga beliau-beliau itu mandapatkan kemudahan dunia-akhirat dan ganjaran setimpal dari Allah Swt. Dan tentu saja juga bagi para pembaca semoga diberikan ilmu yang barakah dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Swt. Bukankah belajar dan mengajar merupakan kewajiban bagi seorang muslimin dan muslimat? Ya Allah... kabulkanlah doa kami. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Terakhir saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada para penulis dan pemilik buku yang tulus dalam menyebarkan ilmunya dan terima kasih juga bagi para pengunjung dan pembaca yang telah mau meluangkan waktunya di blog sederhana ini. Terima kasih.

Wallohul muaffiq walhadi Ila sabilirrosyad
Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Admin 


Disqus Comments